Styret møtes en gang i måneden, og består av:

Mona Ekelund, leder

Berit Guldhaug, nestleder

Sidsel Gjermundsen, kasserer

Kirsten H. Gudevold, sekretær

Tina Fredriksen, styremedlem

Guri Rummelhoff, styremedlem

Bente Bjar, styremedlem, webansvarlig