Styret møtes en gang i måneden, og består av:

Mona Ekelund, leder

Berit Guldhaug, nestleder

Sidsel Gjermundsen, kasserer

Guri Rummelhoff, sekretær

Tina Fredriksen, styremedlem, turansvarlig

Bente Bjar, styremedlem, webansvarlig

Marit Aasbrenn, styremedlem

Bjørg Nina Andersen Lia, varamedlem