Back to All Events

Aprilmøte

Forfattere:

Ruth Vatvedt Fjeld
Hilde Hagerup

Ruth Vatvedt Fjeld

Alle banner, til tross for hva svært mange tror og hevder om sin egen språkbruk. Men folk banner forskjellig og i forskjellige situasjoner. 

Norsk banneordbok er en kartlegging og forklaring av forskjellige ord og uttrykk som brukes i norsk banning. Boka er todelt med en innledning på ca. 50 sider, der banningens historie, opphav og utvikling presenteres, samt en oversikt over ulike typer banning og noe om hvorfor vi banner og hva slags følelser som kan utløse hvilken type banneuttrykk.

Hensikten er å gi en dypere forklaring av hva banning er, og hvilken psykologisk funksjon den har, som motvekt til den vanlige, forenklede og misforståtte forklaringen om at vi banner av mangel på velutviklet ordforråd.

Hoveddelen av bokabestår av ca. 450 sider og er en ordliste over kjente og mindre kjente banneuttrykk, der opphavet og betydningen av uttrykket forklares. Hvert oppslag har også fått en markering av uttrykkets grad av tabu, altså hvor forbudt eller «stygt» et uttrykk oppfattes som. 

Mange banneuttrykk er mer vanlige i noen steder i landet enn i andre, men få uttrykk er helt stedegne. Det er derfor oppgitt i hvilket fylke uttrykket brukes mest. 

Hilde Hagerup

prisbelønnet barne- og ungdomsforfatter. Nå er hun aktuell med biografien Som hennes dager var - et portrett av Anne Karin Elstad

“I Som hennes dager var skriver Hilde Hagerup frem et portrett av Anne Karin Elstad som viser hennes sterke tilknytning til slekten og området hun kom fra - Nordmøre. Herfra hentet hun også stoff til romanene sine. Hagerup følger Elstad fra barndommen, der tapet av moren blir et vendepunkt, til lærerutdanning, tre barn, tre ekteskap og en eventyrlig suksess som forfatter.
Aschehoug norsk forlag


«Som hennes dager var er blitt en spennende, underholdende og skarp fortelling om en av Norges mestselgende forfattere.» Turid Larsen, Dagsavisen

Earlier Event: March 27
Marsmøte
Later Event: August 28
Augustmøte