Back to All Events

Aprilmøte

Forfattere:

Ruth Vatvedt Fjeld, aktuell med Norsk banneordbok

Hilde Hagerup, aktuell med biografien Som hennes dager var - et portrett av Anne Karin Elstad

Ruth Vatvedt Fjeld
Norsk banneordbok

Alle banner, til tross for hva svært mange tror og hevder om sin egen språkbruk. Men folk banner forskjellig og i forskjellige situasjoner. 

Norsk banneordbok er en kartlegging og forklaring av forskjellige ord og uttrykk som brukes i norsk banning. Boka er todelt med en innledning på ca. 50 sider, der banningens historie, opphav og utvikling presenteres, samt en oversikt over ulike typer banning og noe om hvorfor vi banner og hva slags følelser som kan utløse hvilken type banneuttrykk.

Hensikten er å gi en dypere forklaring av hva banning er, og hvilken psykologisk funksjon den har, som motvekt til den vanlige, forenklede og misforståtte forklaringen om at vi banner av mangel på velutviklet ordforråd.

Hoveddelen av bokabestår av ca. 450 sider og er en ordliste over kjente og mindre kjente banneuttrykk, der opphavet og betydningen av uttrykket forklares. Hvert oppslag har også fått en markering av uttrykkets grad av tabu, altså hvor forbudt eller «stygt» et uttrykk oppfattes som. 

Mange banneuttrykk er mer vanlige i noen steder i landet enn i andre, men få uttrykk er helt stedegne. Det er derfor oppgitt i hvilket fylke uttrykket brukes mest. 

Earlier Event: March 27
Marsmøte