Ønsker du å bli medlem?

Foreningen har for tiden venteliste for nye medlemmer. Dersom du ønsker å bli medlem, kan du henvende deg til sekretær
Kirsten Gudevold, eller fylle ut vårt kontaktskjema.
Vi ønsker i prinsippet alle velkommen, men det er stor pågang. En viss ventetid før medlemskap må derfor påregnes.

Navn *
Navn