Det Kvindelige Læseselskab i Fredrikstad ble startet i 1991. Foreningen henvender seg til leseglade damer i alle aldre som ønsker å møte og høre kjente og ukjente forfattere. Vi har 600 medlemmer, og mange står på venteliste for å bli medlem. Møtene avholdes siste onsdag i måneden på Litteraturhuset i Fredrikstad. Møtene er åpne kun for medlemmer. 

Vi arrangerer også teaterbesøk og turer. 
Juni 2018: Tur til litteraturfestivalen Reine ord i Lofoten.

Neste møte er onsdag 29. november kl. 19. På dette siste møtet før jul blir det ikke bare litterære, men også musikalske innslag. Middelalderkoret Madrigalia og trubaduren Louis Jacoby står for de musikalske innslagene. Forfatteren vi møter denne kvelden er Anne Sagberg, hun vil fortelle om sin helt nye bok Isegran - en perle i Fredrikstad.